In de praktijk

U wenst een anvraag voor een lening/beurs in te dienen bij de Stichting Fernand Lazard:

U vult het formulier online in voor 5 februari 2024, klik op de tab ‘formulier’ in het menu.

In bijlage tot het formulier voegt u de volgende dokumenten toe :

– een door u geschreven brief waarin u uw aanvraag motiveert en vermeldt of u elders een of meer leningen hebt aangevraagd of bekomen;
– een gedetailleerd curriculum vitae Europass formaat (geen zwarte of donkere achtergrond) + foto
– raming budget
– aanbevelingen van twee van uw huidige of vorige hoogleraren.

In maart 2023 zal de Raad van Beheer de dossiers van de kandidaten bespreken en de leningen toekennen.
Alle gegadigden zullen een mail ontvangen 24 uur na de vergadering.

Leningen

 • Installatieleningen

U bestelt de benodigdheden zoals ze gepland zijn in uw aanvraagformulier
De facturen die op uw naam zijn opgemaakt na de datum waarop de lening is toegekend, ondertekent u “voor goedkeuring” en stuurt u naar de Stichting.
De facturen worden dan binnen de twee weken na ontvangst door de Stichting betaald.

Varia:

 1. Als de nodige benodigdheden in warenhuizen verkocht worden (stoelen, tafel, …), zullen ze aan de kassa direct betaald moeten worden. De Stichting zal de facturen maar terugbetalen als de gegadigde de Stichting van tevoren laat weten dat hij dergelijke kopen zal doen.Alleen werkinstrumenten van blijvende aard, zoals meubilair, apparatuur, boeken, logistieke hulpmiddelen en dergelijke, komen in aanmerking. Wegwerpproducten zijn niet begrepen in de lijst van de terugbetaalbare aankopen.
 2. Een rekening waarin verbruiksgoederen voorkomen zal maar gedeeltelijk betaald worden. Alleen de goederen die in het aanvraagformulier opgenomen zijn komen voor de betaling in aanmerking.
 3. De maximale tussenkomst van de Stichting bij de aankoop van een wagen bedraagt 6.000 EURO.
 • Specialisatieleningen

De lening van de Stichting Fernand Lazard zal de volgende kosten dekken :

 1. het inschrijvingsgeld
 2. de reiskosten heen en weer
 3. de huur van een woning tijdens het verblijf
 4. de aankoop van studiemateriaal (boeken, PC, ….)
 5. de kosten die direct verbonden zijn met de studies (kosten van seminaries, bibliotheek, kopies, ….)
 6. de ziekteverzekeringen

Varia:

 1. Het toegekende bedrag is te uwer beschikking, maar het wordt u niet overgemaakt. De Stichting betaalt rechtstreeks de geplande kosten (inschrijving, reis, verzekering,…)
 2. Voor de dagelijkse kosten, zoals boeken, kopies, sciet de gegadigde het geld voor en betaalt de Stichting het bedrag terug zodra zij de rekening ontvangt.
 3. De kosten die niet opgenomen zijn in de lijst, betaalt de Stichting niet terug.De Stichting kan soms toestemming geven voor het terugbetalen van onvoorziene kosten. Hiervoor is het best om eerst contact op te nemen met het secretariaat.
 4. Bij ontvangst van een kopie van het huurcontract schiet de Stichting de huur per 6 maanden voor door een storting op de rekening van de gegadigde
 • Voor iedereen

 1. De facturen moeten opgemaakt worden na de datum van de toekenning van de lening.
 2. De gegadigden hebben de mogelijkheid om enkele veranderingen aan te brengen aan de lijst van de geplande aankopen. Hiervoor moeten zij contact opnemen met het Secretariaat (open van 09.00 uur tot 12.30 uur).

Terugbetalingen :

De leningen toegekend in maart 2024 moeten vanaf 30 april 2027 terugbetaald worden.Twee maanden voor de eerste terugbetaling, zullen de gegadigden een brief ontvangen. Nadien moeten de betalingen jaarlijks en spontaan verricht worden.

De gegadigden betalen maar terug wat zij werkelijk uitgegeven hebben.


LENINGEN TOEGEKEND IN MAART 2024

Voorbeeld voor lening van 20.000 EURO

Termijn Te betalen bedragen Saldo’s
20.000 €
31/04/27 2.500 17.500
31/04/28 2.500 15.000
31/04/29 2.500 12.500
31/04/30 2.500 10.000
31/04/31 2.500 7.500
31/04/32 2.500 5.000
31/04/33 2.500 2.500
31/04/34                      2.500 0

No posts were found.