Aanvragen moeten ten laatste 5 februari binnen zijn

Welkom bij de Fernand Lazard stichting

De Stichting is in 1949 opgericht als een instelling van openbaar nut. De Raad van Beheer bestaat uit hoogleraren en hoogleraren emeriti van de zeven Belgische universiteiten.

De Stichting Fernand Lazard heeft tot doel renteloze leningen te verstrekken aan jongeren, bij het begin van hun beroepsleven.

De Stichting kan ook afhankelijk van het beschikbaar budget, studiebeurzen voor specialisatiejaren in het buitenland verlenen.

240_F_169360060_O0ZAVT1XdDhAedPEUdFFloeWUKr1vb7A

ONZE ACTIVITEITEN :

 • In de praktijk

  U wenst een aanvraag voor een lening/beurs in te dienen bij de Stichting Fernand Lazard

 • Reglement

  de voorwaarden van de steunverlening

 • Statistieken

  Leningen en beurzen van 2008 tot 2022

Sofina en haar aandeelhouders hebben in de schoot van de Koning Boudewijnstichting een Fonds opgericht dat zich richt op opleiding en vorming. Een van de sporen die het Platform wil volgen is het verlenen van beurzen aan jongeren die gedurende een jaar willen studeren of hun opleiding willen vervolmaken aan een buitenlandse universiteit met wereldfaam. Het Fonds werkt samen met de Fernand Lazard Stichting om deze beursstudenten te identificeren.

Alle vakgebieden komen in aanmerking: rechten, ingenieur, economie, literatuur, wetenschappen…

Om in aanmerking te komen voor een lening of een beurs moeten de gegadigden:

 • In het bezit zijn van een universitair diploma (master) van één van de belgische universiteiten ofwel over een einddiploma beschikken van een opleiding van het hoger onderwijs met volledig leerplan waarvan de studieomvang tenminste het equivalent van 5 studiejaren bedraagt. Men kan reeds een aanvraag indienen in het laatste studiejaar.
 • De nationaliteit bezitten van een van de Lid-Staten van de Europese Unie.
 • De leningen zijn bestemd om :
  • Ofwel installatiekosten te helpen dragen (“installatieleningen”);
  • Ofwel bijkomende studie of wetenschappelijk onderzoek in het buitenland mede te financieren (“specialisatieleningen”).

Voor 2024, staan +/- 50 leningen, elk van maximum 25.000 EURO, op de begroting.

De nadere voorwaarden zijn omschreven in het Reglement en de praktische regelingen vindt u via de tab ‘in de praktijk’ .

Wie kennis wil nemen van de Statuten van de Stichting, kan de huidige tekst opvragen bij de Secretaris-generaal via de contact pagina.

De Secretaris-generaal staat volledig ter beschikking van de belangstellenden voor informatie en begeleiding.

De formulieren moeten binnen zijn vóór 5 februari 2024.

53

leningen en Beurzen 2021

60

Leningen en Beurzen 2022

60

Leningen en Beurzen 2023

2093

Totaal Leningen en Beurzen

 

Volg ons op !